ĽUDSKÉ ZDROJE


Ľudia sú sila

Ľudia sú sila


Orbico Beauty kladie veľký dôraz na výber nových zametnancov a súčasne sa zameriava na neustále vzdelávanie a rozvoj tých súčasných.

Je pre nás dôležité, aby naši zamestnanci pracovali s nadšením, boli iniciatívni a proaktívni.

Potrebujeme čestných, zvedavých a úprimných ľudí so zmyslom pre zodpovednosť.

Pri vyhľadávaní nových obchodných príležitostí podporujeme otvorené jednanie. Oceňujeme tímovú prácu a dobré vzťahy medzi zamestnancami.

Orbico Beauty momentálne pôsobí v 19 európskych krajinách, čo umožňuje kariérny rozvoj naprieč celou spoločnosťou.

KARIÉRA


Je nesmierne dôležité, aby vaše ciele boli v súlade s cieľami Orbico Beauty. Naším spoločným záujmom je lepšie sa vzájomne spoznať. S touto myšlienkou sme vypracovali dotazník, ktorý je základom pre náš osobný rozhovor s vami. Oceníme vaše osobné referencie a zaručujeme dôvernosť uvedených údajov.