ZNAČKY A DODAVATELIA


Informácie o našich obchodných partneroch a značkách ktoré distribuujeme

NAŠI PARTNERI


Orbico Beauty má dlhodobé obchodné vzťahy s mnohými medzinárodnými spoločnosťami a umožňuje značkám vo svojom portfóliu prepojenie s lokálnym trhom.

Značky v našom porfóliu sú svetoznáme, majú silnú trhovú hodnotu a väčšina reťazcov túži mať ich vo svojom portfóliu.

My aj naši obchodní partneri máme jasnú predstavu o obchodnej stratégii pre úspešné uvedenie produktov na trh, ich pozíciu, sledovanie a spravovanie značiek, tak aby sme dosiahli významné hodnoty a silný účinok pre všetky zúčastnené strany: výrobca, distribútora, zákazníka a spotrebiteľa.

ZNAČKY V NAŠEJ DISTRIBÚCII


CHCETE S NAMI SPOLUPRACOVAŤ?


Našu prácu budujeme na úspešnej spolupráci so sieťou obchodných partnerov. Kontaktujte nás!

Viac informácií